Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Legnicy

Stanisław Przybylski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Legnicy zawiadamia, że Okręgowy Kapitanat Sportowy wspólnie z Kołem PZW Głogów "Kleń" organizuje w dniach 10-11.08.2024 r. Spławikowe Mistrzostwa Okręgu. Zawody zostaną rozegrane według aktualnych Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego część 3 (zobacz więcej). Mistrz Okręgu nabywa prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Polski.

Biuro zawodów: Biuro zawodów będzie się mieścić w miejscu rozgrywania zawodów przy komisji sędziowskiej.

Teren zawodów: łowiskiem będzie rzeka Odra w Kluczach k/Głogowa.

Prawo startu w zawodach: w zawodach uczestniczą Mistrz Koła + 1, Mistrz klubu + 1, ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz zawodnicy startujący w okręgowych zawodach spławikowych "Otwarcie Sezonu 2024" po wysłaniu zgłoszenia i opłaceniu opłaty startowej.

Zawodnicy muszą obowiązkowo posiadać do okazania ksero dowodu wpłaty za udział w zawodach oraz ksero protokołu z Mistrzostw Koła w dyscyplinie spławikowej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

Sprawy organizacyjne:

 • koszt udziału w zawodach wynosi 50,00 zł od zawodnika za turę, 
 • wpłata na konto Zarządu Okręgu PZW do dnia 17.07.2024 r. z adnotacją nazwy zawodów, 
 • potwierdzenie wpłaty do okazania komisji sędziowskiej pod rygorem niedopuszczenia do zaodów,
 • termin pisemnych zgłoszeń zawodników na dołączonym druku do dnia 17.07.2024 r. na adres poczty elektronicznej: sport@pzwokreglegnica.pl. Po ww terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane,
 • zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zaliczanej do rocznej punktacji Grand Prix Okręgu, jeżeli taka klasyfikacja będzie prowadzona,
 • do pisemnego zgłoszenia osób do 18 lat należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach wędkarskich podpisane przez jednego z rodziców (druk oświadczenia w załączeniu),
 • zawody uważa się za rozegrane, jeżeli co najmniej jeden zawodnik złowi rybę, a do zawodów zgłosi się co najmniej 5 zawodników,
 • nagrody: I, II i III miejsce - puchary i medale,
 • zbiórka zawodników i sędziów w dniu zawodów o godz. 7.00 nad brzegiem rzeki Odra w Kluczach k/Głogowa,
 • dojazd zawodników i drużyn we własnym zakresie,
 • organizator zapewnia ciepły posiłek po zawodach,
 • zawodnik rozpoczynający starty w zawodach w barwach koła PZW lub klubu wędkarskiego musi do końca sezonu reprezentować tą jednostkę, w której rozpoczął starty.

P r o g r a m   z a w o d ó w   w dniu 10 sierpnia 2024 r. (sobota):

godz. 7.00 - 7.15 zbiórka zawodników i sędziów, sprawdzenie listy startowej. otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,

godz. 7.15 - 7.30 dojście do wylosowanych stanowisk,

godz. 7.30 - 9.30 przygotowanie do zawodów,

godz. 9.30 - 13.30 zawody I tura,

godz. 13.30 - 14.30 praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników I tury, katering

P r o g r a m   z a w o d ó w   w dniu 11 sierpnia 2024 r. (niedziela):

godz. 7.00 - 7.15 zbiórka zawodników i sędziów, sprawdzenie listy startowej, otwarcie II tury zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,

godz. 7.15 - 7.30 dojście do wylosowanych stanowisk,

godz. 7.30 - 9.30 przygotowanie do zawodów,

godz. 9.30 - 13.30 zawody II tura,

godz. 13.30 - 14.30 praca komisji sędziowskiej, ważenie złowionych ryb,

godz. 14.30 - 15.30 ogłoszenie wyników Mistrzostw, dekoracja zwycięzców, katering.

Pliki do pobrania

Podobne wiadomości